Brinn för Barnen brinner för rätten till en trygg barndom

Den 10 maj 2021 publicerades en artikel på Familjehemmet.se. Medverkade gjorde Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och Johanna Stålhandske.

” – Vår styrka är att vi inte ger oss. Vi har ett stort nätverk med massor av kunskap och krafter som verkligen vill hjälpa de här barnen. Vi har kunnat presentera fakta som inte andra har kunnat göra och tack vare det har vi kunnat ändra på beslut, säger Jessica Ivarsson.

Hon och Johanna Stålhandske anser att barnets bästa alltid bör väga tyngre än föräldrarätten. Vårdnadshavarens behov och önskemål får aldrig gå före vad som egentligen är det bästa för barnet.

– Det som är bäst för barnet är att växa upp med trygga, kärleksfulla vuxna – sedan om det är biologiska föräldrar eller inte spelar mindre roll, menar Johanna Stålhandske och Jessica Ivarsson.”

Skrivet av: Sara Karlsson – Brinn för Barnen

Läs hela artikeln här:
► Familjehemmet. se – Eldsjälarna som brinner för barnens bästa