Brinn för Barnen hyllar modiga socialarbetare

Brinn för Barnen hyllar de modiga socialarbetare som höjer sina röster för våldsutsatta kvinnor och barn!

I alla relationer där det förekommer våld mellan vuxna är barnet i alla avseenden det största offret.
Brinn för barnen skickar ett stort tack till de 34 modiga män och kvinnor som skriver under den viktiga insändaren med sina namn men även stort tack till de ytterligare 10 som på grund av arbetsmiljön inte vågar gå ut med sina namn och därmed visar hur illa det är ställt inom socialtjänsten.

”Det vi däremot ser i vårt dagliga arbete är ett stort och livsfarligt glapp mellan lagstiftningen och de faktiska möjligheter socialarbetare har att följa den. Effektiviseringskrav, organisatoriska stuprör och behovet att ha budget i balans går före skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.”

”Vi har fått nog nu. Vi vet att vi kan rädda liv. Hjälp oss att göra det.”

Brinn för barnen uppmanar alla att skriva under och dela vår namninsamling för en fungerande socialtjänst!

Vi behöver fler hjältar som er!
Stort tack till er !
– team Brinn för barnen

► Aftonbladet – Våldet förvärras med gemensam vårdnad