Barns tillvaro raseras efter att deras mammor mördas

Barn som bevittnat eller utsatts för brott behöver möjlighet att bearbeta det trauma de varit med om. Det behövs kompetenta vuxna som sluter upp kring barnen både från socialtjänst, skola, förskola, skyddade boenden, familjehem och jourhem.

– Det är inte ovanligt att mordet sker i samband med till exempel en överlämning av barnen mellan föräldrarna, något som kan göra att barnet ser sig själv som orsaken till det som hände.

– Det måste barnet få hjälp att bearbeta och som omgivning måste vi fortsätta att säga till dem; det var inte ditt fel. Den enda som har skulden till detta är den som mördat, en person som är fullständigt hänsynslös.”

Mellan åren 2000 och 2018 var det 164 barn som var med om att deras mammor blev dödade av sina pappor i Sverige. Dessutom har många av dessa barn bevittnat ett långt och våldsamt förlopp av våld i hemmet under veckor och år som slutat i mord.

– Dels behöver barnen adekvat information om vad som hänt och vad som händer härnäst. De behöver få möjligheten att uttrycka sina egna tankar och funderingar. En del barn har behov av att prata mycket, andra vill inte det, säger Åsa Landberg, psykolog, till Aftonbladet.

Hit kan du vända dig
► Ring alltid 112 vid akuta händelser. Du kan även nå socialtjänsten eller socialjouren i din kommun via larmnumret.
►Kvinnofridslinjen (020-50 50 50, dygnet runt). En nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.
► Alla kvinnors hus (08-644 09 20, mån-fre kl 9–17). Erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Tar emot kvinnor, män, deras barn och medföljande djur med placering via socialtjänsten.
► Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samlar jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Hitta en jour närmast dig via Roks hemsida. Klicka på ”hitta en jour”.
► Unizon. Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på ”hitta jour”.
► Terrafem. Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Jourtelefon: 020-52 10 10. Rådgivning på 70 olika språk, även juridisk rådgivning.
► Brottsofferjouren (116 006, alla dagar kl 9-19). Ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
► Qjouren (08-644 20 32). En kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution.
► RFSL stödmottagning (020-34 13 16, torsdagar kl 9–12). Stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. RFSL stödmottagning driver även ett skyddat boende i Stockholmsområdet.
►Socialtjänsten. Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten.
► Bris (Telefon: 116 111, eller via chatt på bris.se). Alla barn kan få hjälp via Bris, Barnens rätt i samhället.
► Jourhavande präst (112). Kan hjälpa med akut samtals- och krisstöd: Ring 112 och be om att få bli kopplad till jourhavande präst.
► Ungarelationer.se. En stödplattform för unga (15-20-åringar) som utsätts för våld i sina partnerrelationer, erbjuder chatt varje kväll kl 20-22.
► Välj att sluta (020-555 666). Manscentrum i Stockholm och länsstyrelserna i Malmö och Stockholm har öppnat telefonlinjen ”Välj att sluta” som riktar sig till våldsutövare.

Vi måste värna om landets barn och deras framtid. Läs mer på ämnet:
► Aftonbladet – Psykologen: För barnen som blir kvar väntar ett livslångt trauma
► Aftonbladet – Camilla: Om jag inte lämnar honom nu så dör jag
► Aftonbladet – Lotta har jobbat på kvinnojour i 23 år: ”Jag är så satans rasande”
►Aftonbladet – Susanna kör hem till kvinnor som är instängda med förövare
► Aftonbladet – Kvinnojourernas ilska: ”Det är en pandemi”
► Aftonbladet – Debatt om dödligt våld mot kvinnor
► Aftonbladet – Fyra kvinnor misstänks ha mördats på tre veckor
► Aftonbladet – Över 30 000 kvinnor mördas – varje år
► Aftonbladet – 800 kvinnor lever gömda – glöms bort av myndigheterna
► Aftonbladet – ”Jag och många andra här känner skam nu”
► Aftonbladet – Aline, 40, dödades på öppen gata i Alvesta: Så fruktansvärt
► Aftonbladet – Elins syster: Det måste vara nog med kvinnomord nu
► Aftonbladet – Sanije, 44, knivhöggs till döds i Linköping