#kvinnostrejk – 2021

Fredagar kl 15:00 strejkar vi för kvinnor! Idag strejkar Brinn för barnen för kvinnors och mammors rättigheter i kombination med ett barnperspektiv.


🛑 Barn har rätt att känna sig trygga hemma.
🛑 Barn som bevittnar våld hemma är också brottsoffer.
🛑 Barn ska inte bevittna våld.
🛑 Barn ska inte behöva skydda sin mamma.
🛑 Barn ska inte förlora sin frihet när mammas förövare går fri.
🛑 Inget barn ska tvingas umgås med sin förövare.
🛑 Mammor ska inte behöva välja mellan sina barn och trygghet.
🛑 Barn har rätt till ett liv utan psykiskt och fysiskt våld.
🛑 Barn har rätt till en kärleksfull barndom.
🛑 Barn har rätt till ett liv utan våld.
🛑 Barn ska ha rätt till att få sin röst hörd när mamma utsätts för våld.

www.brinnforbarnen.se
#barnkonventionen #barnensrättisamhället #kvinnofrideppa

Länkar
► GP – Kvinnostrejk varje fredag – nytt upprop på sociala medier
► ttela – #Kvinnostrejk inleddes på Drottningtorget
Kvinnostrejk – Kvinnostrejk