Hur kan en vålds­dömd pappa få ensam vårdnad av sina barn?

Våra domstolar har fortfarande lång väg att gå när det gäller att följa barnkonventionen. De domare som är anställda av staten borde vara de första att följa lagen. Hur är det möjligt att döma enligt nedan? Hur är det att se till barnets bästa, när de inte ens lyssnar till vad barnen vill och pappan har misshandlat dem förr.

En förälder ska tillgodose barnets behov och sörja för kärlek, trygghet och omsorg. Jag blir bestört att våra domstolar dömer en våldsutövare till ensam vårdnadshavare?!

Läs UNICEF artikel om hur långt det är kvar innan domare följer lagen.