Regeringens lagförslag — inte helhjärtat utifrån barnets bästa!

Regeringens lagförslag – inte helhjärtat utifrån barnets bästa! Det fanns stora förhoppningar på dagens presskonferens där regeringens lagförslag lex Lilla hjärtat skulle redovisas.

Vi var många som hoppats på genomgripande och kraftfulla lagförslag som står upp för barnens rätt till trygghet och skydd. Istället möttes vi av en dåligt förberedd bokstavsutredare, Charlotte Lönnheim, som stapplande tog sig igenom urvattnade förslag för att stärka barns rättigheter.

Det är förvisso en skärpning vi ser och de här förtydliganden hade möjligtvis kunnat rädda Esmeralda från en hemflytt, om de nya lagförslagen hade tillämpats korrekt. För att rätt tillämpning ska ske krävs kunskapshöjning och rätt kompetens inom socialtjänsten, socialnämnd och rättsväsendet. 

De nya lagförslagen hade kunnat vara så mycket mer kraftfulla och tydliga, men de var som en för svagt blandad saft, bättre en vatten men inte mycket mer än så. Det krävs oerhört mycket mer i lagförslagen för att barnperspektivet ska vara fokus och inte de vuxnas rättigheter. Exempelvis ”Möjlighet till krav på drogtest, men det ska kunna överklagas då det är en inskränkning av den enskilda individens integritet”. Nej, det är ingen inskränkning att lämna drogtester, däremot är det kränkande att barnens rätt till en nykter förälder inte är viktigare än så här.

Det är bra att det nu kommer finnas krav på uppföljning, men sex månader räcker inte! Det kommer inte heller finnas möjlighet att kräva nykterhetskontroller efter hemflytten vilket är förkastligt. Återigen pratas det om inskränkningar av vårdnadshavaren och dennes rätt till sitt barn istället för tvärtom. Sen hur dessa uppföljningar kommer att utföras är av väsentlig vikt. Kommer de vara planerade eller oplanerade besök? Kommer de som följer upp få se en korrigerad verklighet eller få möjlighet att se den för vad den är?

Det är bra att socialstyrelsen kommer med beslutsunderlag för flyttförbud, men det krävs mer! En bred kompetenshöjning hade varit önskvärt istället för ytterligare ett litet kompendium att luta sina beslut mot. På frågan om flytt mellan kommuner fanns inget tydligt svar. Utredaren Charlotte Lönnheim saknade kunskap om hur svårt det är för kommuner att dela sekretessbelagda uppgifter.

Det mesta var mumlande och upplevdes som dåligt förberett, där hon inte hade direkta svar till de journalister som ställde frågor. Hon fick istället läsa innantill på de frågor hon fick och svaren var oftast ytterst oklara.

Vi ställer oss frågande, visste den här kvinnan Charlotte Lönnheim att hennes jobb med förslagen var livsavgörande för många barn? Dagens presskonferens visade på några strimmor med ljus för utsatta barns rättigheter men regeringen måste leverera mycket bättre än detta!

Team Brinn för barnen
#brinnförbarnen www.brinnforbarnen.se

Länkar
► Brinn för Barnen – Regeringens lagförslag — inte helhjärtat utifrån barnets bästa!
► Regeringskansliet – Utredningen om Lex Lilla hjärtat presenterade förslag
► Dagens Samhälle – Lex Lilla Hjärtat finns redan – nu krävs andra åtgärder
► Barnrättsbloggen – Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet
► Sveriges Kommuner och Regioner – Vad krävs för att skydda barn som Lilla hjärtat?
► Sveriges Radio – Lagrådet underkänner ny Lilla hjärtat-lag
► Sveriges Radio – Efter treåriga flickans död – nytt lagförslag kritiseras
► SVT Nyheter – Lex ”Lilla hjärtat”: Vill kunna drogtesta föräldrar
► Regeringskansliet – Lena Hallengren tar emot utredning om Lex Lilla hjärtat
► BT – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► DN – Kraftig kritik mot utredarens förslag till lex Lilla hjärtat
► DN – ”Nya lagarna hade kunnat rädda Lilla hjärtat”
► DN – Här är utredarens förslag till lex Lilla hjärtat
► Sydsvenskan – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► Rädda Barnen – Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning
► Akademikerförbundet SSR – Registrera familjehem för att skydda utsatta barn
► Omni – Lagrådet underkänner förslag på Lex lilla hjärtat
► Skånska Dagbladet – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► TV4 – Lex Lilla hjärtat-utredning kritiseras hårt: ”Misstänker att de vill mörka”
► Expressen – Banta föräldrars rättigheter för Lilla hjärtats skull