Maskrosbarn kommenterar ”Lex Lilla hjärtat”

Bra kommentarer från Maskrosbarn gällande de nya lagförslagen lex Lilla hjärtat!

”Varför har barn med erfarenhet av placering inte har blivit involverade innan eller under utredningen?

Maskrosbarn menar att barnens röster borde ha lyfts in tidigt i processen, helst redan när direktiven för utredningen skulle sättas. Det är under all kritik att barn och ungdomar med erfarenhet av placering inte har blivit involverade i utredningen eller ens tillfrågade om vilka frågor som faktiskt är viktiga för dem.

Vi på Maskrosbarn möter ofta barn som är placerade i familjehem och som varit i många olika processer. Flera av dem berättar hur deras röster inte räknas, hur deras placeringar präglas av oförutsägbarhet och att det slutliga målet nästan alltid är att de ska återförenas med sina biologiska föräldrar.

”Jag var väldigt orolig hela tiden, hade mycket ångest för det. För jag ville verkligen inte flytta tillbaka hem. Jag tycker att det är så konstigt, jag akutplacerades för det var jätteallvarligt och allt var kaos. Och ändå ska jag som barn slussas hem.” Ungdom hos Maskrosbarn

Hur ska vi kunna tillgodose barnets bästa om vi inte lyssnar på barnen själva och gör dem delaktiga i processer och beslut som gäller deras liv? ”

#brinnförbarnen #barnetsröst

Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för Barnen

Läs hela artikeln här