DEBATT: ”Förse barnen i vårdnadstvister med egna ombud!”

Förse barnen i vårdnadstvister med egna ombud! En viktig och mycket bra debattartikel om svenska barns rätt till skydd även vid vårdnadstvister skriven av biträdande juristerna Anna Ekström och Tove Berggren.

Personligen efterlyser jag att man även i de här fallen ska kunna använda sig av krav på att styrka sin drogfrihet/nykterhet om det finns misstankar om bruk/missbruk/beroende som kan innebära en risk för barnen. Jag ser fram emot att vi nu lyfter ALLA barns rätt till samma sak som vuxna har rätt till — egna ombud.

”Lagen är tydlig – barnets bästa ska vara fokus i processen och vara avgörande i alla beslut. Trots lagens tydlighet är svenska barn inte representerade av något eget ombud i processen, något som är en självklarhet i andra rättsordningar. I det amerikanska rättssystemet, exempelvis i delstaten New York, är det första som händer i en vårdnadstvist att en oberoende advokat utses för att representera det barn som målet handlar om. Den oberoende advokaten träffar självständigt barnen och gör en egen bedömning av de uppgifter som kommit fram för att sedan ge domstolen en rekommendation om vem av föräldrarna som bör få vårdnaden. Barnets advokat har en avgörande roll för utgången i målet tillsammans med den psykolog som anlitats för utvärdering av föräldrarna. Det svenska systemet saknar även en psykologutvärdering av föräldrarna. I det svenska systemet för vårdnadsmål är det istället socialtjänsten som är maktspelaren. Detta eftersom domstolen ger socialtjänsten i uppdrag att göra en utredning inför rättegången. Socialtjänstens utredning avslutas med ett förslag på vem av föräldrarna som ska få vårdnaden. Utredningen utgör typiskt sett det främsta beslutsunderlaget för domstolens bedömning i vårdnadsfrågan. Vi menar att lämpligheten i att socialtjänsten har denna avgörande roll i vårdnadsmål starkt kan ifrågasättas. Socialtjänstens utredningar kan i praktiken bygga på ett fåtal telefonsamtal och ett enda i förväg bokat hembesök hos respektive förälder samt samtal med anhörig. Utredningen, som i praktiken utgörs av en (ibland två) enskild socialsekreterares uppfattning, innehåller inte sällan ställningstaganden och slutsatser som bygger på rent personligt tyckande snarare än forskning och metodik. Erfarenheten hos socialtjänstens utredare och kvaliteten i utredningarna varierar kraftigt över landet och från gång till gång.”

DEBATT: ”Förse barnen i vårdnadstvister med egna ombud!”

#brinnförbarnen www.brinnforbarnen.se
Skrivet av: Johanna Stålhandske – Brinn för Barnen