Barn och unga lider av isolering

Vi vuxna måste hjälpas åt att se barn och unga som lider av isolering. Sedan mars förra året har Sverige fått ställa om i och med pandemins framfart. Hela vårt samhälle har drabbats mer eller mindre hårt. De som dock har det absolut tuffast just nu är barn som redan innan pandemin lever i utsatthet i sin hemmiljö. Skolan är för många barn och unga den enda trygga platsen i deras liv:

• Där de får ett avbrott.
• Där de slipper oroa sig för våld, missbruk och/eller övergrepp.
• Där de får ett mål mat i magen.

Brinn för barnen nämner det ofta men det tål att repeteras var och varannan dag – var lite extra uppmärksamma på de barn och unga ni har i er närhet. En extra vuxen i ett utsatt barns liv är allt värt för dem. Våga fråga och öppna upp ditt hem om de behöver en plats för lugn och ro, eller mat i magen.
Barn och ungdomar mår sämre och sämre i och med denna isolering, så nu måste vi alla vuxna hjälpas åt att se och stötta barnen.

V I K T I G T !

Om det finns ett barn eller flera barn i er närhet som ni misstänker eller vet far illa, så ska ni alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten, det kan ni göra anonymt. Det finns även flera barnrättsorganisationer bland annat:

BRIS: Barnens Rätt I Samhället
Rädda Barnen
Maskrosbarn
Trygga Barnen
Se vår lista över organisationer som bistår med hjälp

Organisationerna kan ge tips om hur du som vuxen kan hjälpa barnet eller ungdomen på bästa sätt.
Tillsammans gör vi skillnad! ❤️

barn #barnkonventionen #trygghet #tryggabarnen #maskrosbarn #brinnförbarnen #skola #isolering #pandemi #student #studerahemifrån #våldinärarelationer

Skrivet av: Jessica Ivarsson och Sara Karlsson – Brinn för Barnen