Anmäla eller inte?

Som kontrast till artikeln som just nu är aktuell om föräldrar som fick sina barn omhändertagna pga att de sökte läkarvård 2 ggr inom 4 dygn till sin lille son. Man upptäckte flera skador på honom och beslöt att göra ett omedelbart omhändertagande av honom och hans äldre syskon.

Det är självklart oerhört traumatiskt att bli anklagad för barnmisshandel när man inte är skyldig. Men vad är alternativet? Barn dör inte av felaktiga anmälningar, däremot dör de av att läkare låter bli att anmäla.

Såhär såg statistiken ut 2005 när artikeln nedan skrevs:

”Man räknar med att 90 småbarn utsätts för grov misshandel varje år i Sverige. För en femtedel leder skadorna som för Hanna till döden. Bara plötslig spädbarnsdöd är en vanligare dödsorsak bland barn under sex månader. Och 85 procent av de små barn som överlever misshandeln får allvarliga skador som ofta kräver omvårdnad och hjälp resten av livet. Ändå pratar vi nästan aldrig om den här typen av misshandel. Våldet mot våra allra minsta. De som inte ens har föräldrar som för deras talan.”

Vem ska ta ställning för de här barnen?

Ska läkare riskera att skicka hem barn med potentiella förövare? Läs länksd artikeln nedan – där flera barn skickats hem och misshandlats till döds.

Vilket är värst? Ett felaktigt omhändertagande eller ett dött barn? Kan man hitta andra lösningar? Kan barnen placeras med sina föräldrar under strikt övervakning?

Läs och begrunda artikeln ”Hanna skakades till döds”.

Skrivet av Johanna Stålhandske – Brinn för Barnen
#brinnförbarnen #barnensröst #barnensrättigheterförst