NEDDRAGNING med 22,5 MSEK inom socialtjänsten i ett av Göteborgs mest utsatta områden!

Inför valet menade Göteborgsmoderaterna att “Göteborg är en stad som slits isär”. Med segregation och kriminalitet som huvudfrågor åtog man sig att leverera lag och ordning till invånarna; en stad som” håller ihop” och där man känner sig “trygg i alla stadsdelar”. Ändå har skjutningarna i Biskopsgården inte upphört.

Under hösten larmade polisen om behovet av fler och snabbare förebyggande insatser från Socialtjänsten för att få stopp på gängrekryteringen. När polisen hittar unga i riskzonen har det ofta redan gått väldigt långt, och när socialtjänsten väl kopplas in är det i praktiken redan för sent. Under de senaste åren har Socialtjänstens svårigheter att agera har förvärrats, enligt polisen. Det innebär det att gränserna för vad som betraktas som allvarligt förskjuts, och att saker som tidigare lett till kraftfulla åtgärder idag inte gör det.

Ändå väntar nedskärningar på 22,5 miljoner kronor för socialtjänsten Hisingens budget. Ytterst är det en politisk fråga. Göteborg styrs av en högerallians bestående av M, KD, L och C. Trots den hårda retoriken i ordningsfrågorna råder business as usual i form av åtstramningspolitik. Hård retorik är å andra sidan billigt.

Under hösten har även flera socialsekreterare i området larmat om en ledningskultur som pressar socialsekreterarna att lägga ner utredningar, och nekar dem att bevilja insatser trots att behoven finns. Man vittnar bland annat om allvarliga fall med föräldrar som ber om hjälp med våldsamma minderåriga som umgås med gängkriminella, samt om narkotikapåverkade spädbarnsföräldrar. Många nedlagda ärenden återkommer senare när problemen har förvärrats och exempelvis barnmisshandeln är ett faktum, uppger SVT Väst.

Socialsekreterarna stödjer polisens bild av att de behöver kopplas in tidigare. Ju mer insatsen dröjer desto svårare blir det att vända utvecklingen för individen:

“När ett ärende nått polisen är det på gränsen till för sent, då är det redan svårare att komma in och göra en insats som hjälper dem.”

Vi befinner oss mitt i en pandemi och kriser slår alltid hårdast mot dem som redan har det tufft. Det är också slående hur ofta dessa grupper lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten. Ett exempel är hur den stundtals hetsiga diskussionen om barns smittsamhet förts. En nationell pandemistrategi med svåra avvägningar och omfattande restriktioner väcker såklart känslor. Men samtidigt uppmärksammas knappt vad som hände när skolorna väl stängde ner – under jullovet ökade de inkommande samtalen till Bris hjälplinje med 40 procent. Samtalen om fysiskt våld och vuxnas missbruk mer än fördubblades. Det hade varit önskvärt med någon form av beredskap för detta.

Skrivet av – Jessica Ivarsson – Brinn för Barnen

Läs ledare av Laila Vianden ”Göteborgs politiker låter staden slitas sönder till hopplösa bitar” här