Varför skriver Brinn för barnen om avlidna barn?

I Sverige har många barn mist sina liv under tragiska former. När ett barn berövas sitt liv som en direkt följd av brister i vårt samhälle borde det enda självklara att de bristerna omedelbart och kraftfullt korrigeras. Brinn för barnen uppmärksammar de barn som hade kunnat räddas om socialtjänsten och andra samhällsinsatser hade agerat och satt in rätt insatser i tid.

Trots att politikerna år efter år får ta del av olika utredningar och rapporter som tydligt pekar på brister i nuvarande samhällsinstanser och system har de inte tagit ansvar för rådande situation. Istället har man valt att blunda och fortsätter belasta en redan ansträngd och bristfällig socialtjänst ännu hårdare.

De flesta av de barn Brinn för Barnen skriver om har saknat någon vuxen som på ett klokt sätt kunnat ge dem en röst och kämpat för deras upprättelse. Barnen ska få sin röst hörd hos oss, vi ska minnas dem, tända ljus för dem och deras öde ska driva igenom den förändring som är nödvändig för att trygga framtidens barn. Ingen av de här barnen kommer få upprättelse innan vuxenvärlden tagit ansvar för och förändrat det som orsakade deras lidande och död.

Vår kamp handlar om att de barn som mist sina liv ska få den upprättelse de länge förtjänat, men den handlar kanske främst om alla de barn som vi fortfarande har möjlighet att rädda. Bakom varje dött barn står hundratusentals barn som varje år sviks av samhället. Barn lever varje dag med försummelse, våld, övergrepp, missbruk och allvarlig psykisk ohälsa hos de som ska vårda dem.

Vår kamp handlar om de barn som inte mister sitt liv men likväl sin barndom, sin tillit till samhället, sin tro på vuxna och många av dem förlorar även rätt förutsättningar för en ljus framtid. För de avlidna barnen Brinn för Barnen har skrivit om är det försent, men de ska leda oss på vägen som tryggar de barn som finns och lider just idag, just nu medan du sitter här och läser vår text. För en del av er som läser kan det kännas tungt, kanske även märkligt att vi gång på gång påminner er om dessa barn, men dessa barns öden är till stor del orsak till varför barngrupper finns och slåss för ett bättre samhälle och ett bättre omhändertagande av de barn som behöver. Vi påminner våra medlemmar om gångna barns öden som en del i den kamp som så desperat behövs för att säkra framtidens socialtjänst och medvetandegörande hos politiker som behöver agera, nu! Vi önskar att dessa barn ska bli ihågkomna och att deras öde ska väcka den avsky som sig bör för att inget annat barn ska gå samma öde till mötes.

Låt oss aldrig glömma. Låt inte ett barn till gå samma öde till mötes.

Vi i Brinn för Barnen fortsätter vi vårt arbete och vår kamp, för de barn som behöver upprättelse och för de barn som behöver en trygg barndom och uppväxt.
Vi fortsätter kampen!

7/2 har vi vår stora manifestation #uppropsocialtjänsten – var en av dem som står upp för barnen och visar att vi behöver en genomgripande förändring. Nu.

Varma hälsningar
Johanna, Jessica, Alexandra, Sara P, Sara K, Anna och Linda
Team Brinn för barnen
#barnensverigesvek