Sofie, berövad sin röst av Socialtjänsten

Ännu en gång, ännu ett fall, där ett barn far illa i händerna på socialtjälnsten. Detta får inte fortgå! Flickan heter Sofie och hon har vuxna som älskar henne och kämpar för henens bästa, men ändå sitter hon inlåst på HVB-hem sedan 11 månader tillbaka. Socialtjänsten har berövat henne all kontakt med det familjehem hon älskar och levt med sedan BB. På icke försvarsbara grunder har de flyttat på henne. Hon får inget ombud för att tala utifrån hennes vilja.

IVO riktar hård kritik mot socialtjänsten i detta fall och understryker i sin rapport att så här får det inte gå till. Vad händer med alla de barn som inte har någon vuxen vid sin sida? Det är en skrämmande tanke.

Sofie behöver få sin röst hörd likt tusentals andra barn i vårt land! Vi kräver att politiker ser till att vi får en fungerande socialtjänst som verkligen ser till barnets bästa, som skyddar och hjälper utsatta barn. Socialtjänsten måste ges rätt förutsättningar för att kunna utföra rättssäkra utredningar och bedömningar. Låt oss kräva en förändring av socialtjänstens arbete nu!

Bild av: Alexandra Toth


#uppropsocialtjänsten#sveriges_riksdag
Skrivet av: Brinn för Barnen

#barnensverigesvek
Läs mer om vårt ställningstagande och om vår manifestation och skriv under Brinn för Barnens namninsamling: