Soc, Socialtjänsten, Socialnämnden och Socialstyrelsen

Soc, Socialtjänsten, Socialnämnden och Socialstyrelsen, visst kan det bli förvirrande? Låt oss reda ut begreppen.

Socialtjänsten, även förkortat och kallat för Soc är den del av kommunen som ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Det är socialtjänsten som bestämmer om ett barn eller familj behöver stöd och vilken hjälp de kan få. De som arbetar vid socialtjänsten för att hjälpa när det behövs är socialsekreterare. Socialsekreterare är de som utreder och beviljar stöd till barn och deras familjer om de behöver det i enligt med socialtjänstelagen.

Socialnämnden å andra sidan bestämmer över socialtjänsten. Socialnämnden och socialtjänsten finns i varje kommun i hela Sverige. Det är socialnämnden som ger socialtjänsten i ansvar att ta hand om och stötta familjer med behov och hur mycket pengar socialtjänsten kan använda i varje fall. Det är även i socialnämnden som kommunens valda partirepresentanter sitter. Det är socialnämndens uppgift att avgöra om ett barn eller en ungdom behöver få direkt hjälp om de befinner sig i en akut situation och det kallas för "omedelbart omhändertagande". Detta innebär att barnet eller ungdomen genast måste flyttas hemifrån. Om ett fall inte anses vara akut av socialnämnden är det socialtjänsten som bestämmer över om en familj ska få hjälp och stöd samt vilken hjälp de kan få. Socialnämnden bestämmer över socialtjänstens verksamhet i stort och anvsvarar för att ta beslut i socialtjänstens verksamhet vilket innebär att flera funktioner som socialtjänsten utför behöver socialtjänsten fatta beslut om.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom deras arbete stödjer de och utvecklar hälso- och sjukvården och soc. Det är socialstyrelsen som genom att arbeta med oberoende experter tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik för att kunna göra uppföljningar och utvärderingar i bland annat socialtjänsten. Det är socialstyrelsens uppgift att se till att socialtjänsten har tillgång till rätt verktyg, information och vägledning att kunna ge stöd och skydd till barn. Det är även socialstyrelsens uppgift att verka för att socialtjänsten, skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvård samverkar med varandra för att kunna ge stöd i ett tidigt skede om ett barn behöver det.   

För att komma i kontakt med socialtjänsten kan man ringa kommunens växel och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland också kallas.