Återkommande larm om att socialtjänsten

Tungt i hjärtat när det är återkommande larm om att socialtjänsten inte fungerar. År efter år så har flera utredningar visat just detta! Men inget sker. Det är för sent att vakna upp nu kära politiker, men NU är det dags! NU måste ni tillsätta en akutplan för att ta tag i de mest akuta problemen inom socialtjänsten, det måste till verkliga satsningar som ger riktiga förändringar i det dagliga arbetet som då ska ge skydd till barnen. Samtidigt som man arbetar med det mest akuta utmaningarna så behöver man arbeta med en långsiktig strategi!

NU är det dags att AGERA och göra verkliga förändringar istället för utredning efter utredning år efter år som säger samma sak!

Hämtat från senaste IVO rapporten (IVO, 20200221):

”Kommunerna lyckas inte komma till rätta med bristerna inom den sociala barn- och ungdomsvården och upprätthålla en god kvalitet. Trots omfattande kunskapsstöd, finns handläggare, som saknar nödvändig kunskap för en rättssäker handläggning”

”Bristerna innebär att barn och unga riskerar att inte få sina behov av stöd, skydd och hjälp utredda och tillgodosedda. I värsta fall kan det bidra till att barn skadas eller till och med avlider.”

Nu är det dags att vi samlas i samhället och säger STOPP, vi kräver att ni skyddar vår framtid som är våra barn.

Skribent: Jessica Ivarsson – Brinnförbarnen

Se även:
https://www.instagram.com/p/CJI0LVGJkai/