Brinn för barnen

Vi står på barnens sida, ALLTID.

I nuläget har Brinn för Barnen över 40 000 följare på Instagram och Facebook, och det ökar stadigt.


Vi är en ideell förening, utan politisk koppling. Vi vill växa och bli ännu större, ju fler vi är desto intressantare blir vi för pressen och därigenom politikerna.


Vårt antal är vår styrka och tillsammans kan göra skillnad!

VÅR HISTORIA

Allting började med en Facebookgrupp

Gruppen startades av AnnaNova Gylling Linder till minne av Esmeralda även kallad Lilla hjärtat. 


Då hette gruppen Brinn för Esmeralda. Brinn för barnen hette från början Brinn för Esmeralda och startades av AnnaNova Gylling till minne av treåriga Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat. Esmeralda hade sedan födseln bott i ett familjehem, men strax före sin treårsdag flyttades hon tillbaka till sina biologiska föräldrar. Trots flera orosanmälningar kring Esmeraldas mående inledde socialtjänsten ingen utredning. Åtta månader efter flytten till de biologiska föräldrarna hittades Esmeralda död i hemmet. Hon var då kraftigt undernärd, hade flertalet fysiska skador samt droger i kroppen. Det stod snart klart för oss att vi ville fortsätta vårt arbete för att uppmärksamma barn som far illa och bristerna i vårt samhälle och i augusti 2020 ändrades gruppens namn till Brinn för Barnen för att gälla alla barn.

● Vi vill bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis.
● Vi vill bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns rättigheter och i vårt samhälle.
● Vi vill koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp.
● Vi vill påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma dem på de brister som finns.
● Vi vill sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare med flera.
● Vi kommer i framtiden att hålla fler manifestationer och event.
● Vår första manifestation tillägnades Esmeralda, Lilla Hjärtat, som tände elden i så många andra människors hjärtan.

Föreningen Brinn för Barnen
Det är slutet av sommaren 2020 och AnnaNova Gylling Linder var,

som många andra i Sverige vid den här tiden, helt förkrossad över

lilla Esmeraldas fruktansvärd öde. AnnaNova kände att hon måste

göra något för att hedra den lilla flickan som mist sitt liv. Hon

bestämmer sig för att anordna en ljus minnesstund för Esmeralda

och startar gruppen Brinn för Esmeralda på Facebook. Tanken är

att på ett bestämt datum tända tusentals rosa ljus i fönster, på

uppfarter, gator och torg. AnnaNovas förhoppning är att Sverige

ska enas i en vacker ljusceremoni för Esmeralda.


Facebookgruppen Brinn för Esmeralda växer snabbt. AnnaNova

och hennes administratörer får jobba hårt för att hålla gruppen fri

från den ilska och frustration som många i Sverige känner över det

fruktansvärda som hänt. De vill ha en grupp utan politiska

diskussioner eller frågeställningar om skuld.


Läs mer