Barnrättsdagen 

8 juni 2022


Denna kväll samlade Brinn för barnen och Trygga Vuxna politiker från socialutskottet, sakkunniga samt barn som levt eller fortfarande lever i utsatthet. Vi tillät dem att mötas för att samtala kring utsatta barns rättigheter och hur de kan stärkas.

Kvällens inleds

 • Video från Brinn för barnens serie Vuxna maskrosbarn - Marias berättelse
 • Tal av Brinn för barnens ordförande, Jessica Ivarsson och medgrundaren för Trygga barnen samt grundaren för Trygga vuxna, Agneta Trygg

Mentometer

 • Kattis Ahlström inleder kvällen med en mentometer undersökning för åhörarna. 

Paneldebatt 1

 • Emiliya Larrson - Föreningen Knas hemma
 • Rebecca Lagh - Advokat
 • Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Mats Wiking (S)
 • Kjerstin Almqvist - Leg. psykolog och psykoterapeut / Professor i medicinsk psykologi.
 • Christina Höj Larsen (V)

Kvällens första talare

 • Nicolina Holk - Vuxet maskrosbarn, uppväxt med missbruk

Kvällens andra talare

 • Åsa Lindhagen (MP)

Kvällens tredje talare

 • 15 åriga "Sofie" delta genom en förinspelad video. 

Kvällens fjärde talare

Kvällens femte och sista talare avslutar kvällen med en sång.

 • Tomas Kaya - Vuxet maskrosbarn, uppväxt med
  hederskultur och missbruk.

Paneldebatt 2


 • Ulrika Wangle - Advokat
 • Acko Ankerberg (KD)
 • Juno Blom (L)
 • Sofia Nilsson (C)
 • Jenny Hagberg - Socialsekreterare och jur.kand.

Kvällen anordnades i samarbete med 

Trygga Vuxna

Stort tack Petrus Iggström som filmade hela kvällen åt oss.